شانه کفی و میانی

این محصول به عنوان نگهدارنده لوله های پی وی سی مخابراتی در کانالها مورد استفاده قرار میگیرند.