بست

این محصول جهت ثابت کردن لوله و اتصالات بر روی سطوح استفاده می گردد. لازم به ذکر است کلیه ی بست های این شرکت دارای روکش بوده که موجب کاهش صدا می گردد.